Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar


Online Masterclass "Van pillen naar preventie met integrale Leefstijl- & Vitaliteitscoaching


​In 2007 zijn we gestart - vanuit onze innovatieve integrale visie op wat er écht nodig is om het gezondheidstij in Nederland duurzaam te keren - met de ontwikkeling van de Post-HBO registeropleiding tot integraal Leefstijl- (GLI) & Vitaliteitscoach. 

We waren onze tijd ver vooruit en wisten toen al dat dit hét beroep van de toekomst zou gaan worden met een gezond perspectief.

Omdat er jaarlijks steeds meer mensen met leefstijlgerelateerde klachten kampten en met die klachten - die in veel gevallen voorkombaar en omkeerbaar zijn (!) - naar de huisarts gingen. 

De leefstijlgerelateerde zorgkosten rezen toen al de pan uit. En zijn nu, anno 2018 nog nooit zo hoog geweest! En ook de hiermee samenhangende kosten als gevolg van ziekteverzuim voor werkgevers stijgen evenredig.
 
Ook nemen de zorg- en verzuimkosten als gevolg van stressklachten in hoog tempo toe. Een op de negen medewerkers zit met stressklachten thuis. Een heel zorgwekkende ontwikkeling die een halt moeten worden toegezegd.

We geloofden er in 2007 heilig in, dat in de nabije toekomst er vanuit de markt van arbodiensten, werkgevers en zorgverzekeraars een grote vraag zou ontstaan naar hoogopgeleide integraal werkende Leefstijl- (GLI) & Vitaliteitscoaches.

Om de transitie te kunnen begeleiden van "symptoombestrijding en pas in actie komen als de medewerker al klachten heeft en verzuimt" (curatief) naar preventie en amplitie. Dat moment is nu aangebroken.

Steeds meer werkgevers onderkennen dat preventief investeren in vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en werkgeluk van medewerkers loont! En faciliteren hun medewerkers hier dan ook bij.

De verantwoordelijkheid ligt overigens wel bij de medewerker zelf. Die zal vanuit een intrinsieke motivatie en het "eigen regie" principe zelf verantwoordelijkheid moeten nemen hierin.

Bewezen is dat medewerkers die optimaal vitaal en in balans zijn, en die uitgenodigd worden door hun werkgever om op authentieke wijze hun talenten maximaal in te zetten in hun werk, meer werkplezier en geluk ervaren.

Ze zijn veel productiever en effectiever, verzuimen beduidend minder dan hun niet-vitale collega's en beschikken over meer creativiteit, innovatiekracht, mentale veerkracht en een hogere medewerkersbetrokkenheid. 
 
Daarom ontwikkelden we in 2007 de meest complete en innovatieve Beroepsopleiding tot integraal Leefstijl- (GLI) en Vitaliteitscoach voor mensen die vanuit een holistisch mensbeeld een verschil willen maken in de levenskwaliteit van anderen.

Die niet alleen maar aan de symptoomkant willen intervenieren maar juist en tegelijkertijd ook de dieperliggende oorzaken willen onderzoeken en aanpakken met de coachee. Dat de symptomen van disbalans zich vaak op fysiek vlak als eerste uiten, dat was ons al lang duidelijk.  

EEN BEROEP MET GEZOND PERSPECTIEF:

Particuliere markt:
Vanaf 2019 wordt Leefstijlbegeleiding (Gecombineerde Leefstijl Interventie) vergoed vanuit de basisverzekering voor mensen met obesitas en mensen met een BMI van 25 of hoger met een verhoogd risico op diabetes type 2 of hart- en vaatziekten. Dit komt niet ten laste van het eigen risico.

Verwijzing naar een leefstijlcoach door een huisarts komt in beeld wanneer alleen basis leefstijladviezen door een huisarts of Praktijkondersteuner niet voldoende blijken te zijn en er persoonlijke coaching nodig is om duurzame gedragsverandering te realiseren. 

Zakelijke markt:
Vanaf 2018 is MARK gecontracteerd door Zilveren Kruis Achmea voor de uitvoering van integrale vitaliteitscoaching op maat (!) en ons integrale groepsgewijze programma Vit@al! bij hun collectieve relaties (werkgevers). 

WIL JE ONDERZOEKEN OF DIT VAK OOK IETS VOOR JOU IS?
Heb jij een bovengemiddelde belangstelling voor vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling, balans en een gezonde leefstijl? En lijkt het je leuk om anderen te inspireren om de beste versie van zichzelf te worden?

Doe dan mee aan deze gratis Masterclass en ontdek of dit beroep bij jou zou kunnen passen.

We leren je in 2,5 uur:
  • ​wat het verschil is tussen Leefstijl- (GLI) en Vitaliteitscoaching  en wat een MARK coach nou zo uniek maakt t.o.v. een "gewone" Leefstijlcoach?
  • wat een integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach nou precies doet aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden;
  • waarom steeds meer werkgevers hun eigen medewerkers bij MARK laten opleiden of bijscholen;
  • wat de belangrijkste marktontwikkelingen zijn en welke enorme kansen dit biedt voor jou;
  • hoe onze opleiding eruit ziet, wat onze studenten typeert en wat je allemaal te wachten staat als je op deze trein springt
  • uit welke 3 leerlijnen onze opleiding is opgebouwd en waarom het zo belangrijk is om zelf ook "door de wasstraat" te gaan :-).  
Ervaar onze passie en ontdek voor jezelf of dit voor jou mogelijk ook tot een koerswijziging kan gaan leiden. Ga jij samen met MARK op ontdekkingsreis? Durf jij je hart te volgen en vanuit jouw unieke "true colors" op te gaan staan en een betekenisvolle bijdrage te leveren? 

Je bent van harte welkom!

Deze Masterclass wordt verzorgd door:

Nicole van het Bolscher

Algemeen Directeur MARK Academy
Opleider van Leefstijl & VItaliteit Specialisten

Deel dit webinar
Powered by WebinarGeek